תמ"א 38

/ / בלוג, תמ"א 38

תמ"א 38 – תכנית מתאר ארצית שעיקר עניינה הוא חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה. תכנית ממשלתית שנועדה להציע תמריצים לעידוד וחיזוק בניינים ישנים שנבנו לפני שנת 1980 וזאת מאחר שתקן הבנייה המחמיר ת"י 413 נכנס לתוקף בשנת 1975.

תוכנית תמ"א 38 מתאפיינת בהליך הנותן זכויות בנייה. עקב החקיקה המשלימה ובזכות האפשרות למכירת זכויות הבנייה והשבחת הנכס, מוענקים לדיירים פטורים מהיטל השבחה, מס שבח, מס מכירה ואגרות בנייה.

זכויות הבניה באות לידי ביטוי ע"י מתן הרחבת דירות קיימת בשטח של עד 25 מ"ר, בנייה חדשה על גג הבניין, סגירת קומת עמודים מפולשת, בניית לובי כניסה, הוספת מרפסות שמש אם ניתן, הוספת ממ"ד, מעלית ושיפור מראהו החיצוני של המבנה.

חברה קבלנית או יזם, יהיו אחראים לכל ההליך המנהלי הכרוך בהוצאת תכנית תמ"א 38 לפועל; ביניהם קבלת הסכמת הדיירים, הכנה בקשה להיתר בנייה, קבלת היתר בנייה מהוועדה המקומית, תכניות אדריכליות ופיקוח על העבודה. ואילו משרד אדריכלים מעבר למה שחברה קבלנית או יזם מענקים, נותנים הצעות בתכנון אדריכלי כפוף לתמ"א 38 ולהוראות העירייה, והאפשרות לקבלת עיצוב פנים לכל דייר מה שעוזר לשפר ולשבח את הדירה באופן שישלים את כל תהליך תמ"א 38.

השתתפות בתמ"א 38 דורשת הסכמה של כחצי מהדיירים, ועל תוספת דיור נדרשת הסכמה של שני שליש מבעלי הדירות. השתתפות בפרויקט תמ"א 38 אינה כרוכה בתשלום מצד הדיירים. הקבלן או היזם המבצע הוא המממן את הפרויקט תמורת הזכויות לתוספות בנייה.

הפרויקט יכול לקחת כ-10 חודשים עבור הגשת בקשות ואישורי ועדות ואילו עבור תקופת שיפוצים התקופה הממוצעת היא כ-12 חודשים.

למעלה