בעיצוב פנים אנחנו משווים למתחם חזות נאה, אסתטית, ומתאימים אותו לייעודו. עיצוב פנים של בית, משרד, חנות או כל מקם אחר מתבצע בתיאום מלא עם הלקוח ועל פי דרישותיו והעדפותיו.

בעיצוב פנים אנחנו נדרשים- במחשבה פתוחה, מקורית ויצירתית – לכל המרכיבים המהווים את הבסיס לעיצוב ובוחרים בקפידה חומרים איכותיים שבאמצעותם אנחנו יוצרים את האופי ואת המראה הייחודי למתחם המעוצב.

כבעלי מקצוע בתחום העיצוב אנחנו מעשירים אתכם ברעיונות מגוונים ומביאים אותם לידי מימוש הודות לשליטה מלאה בכל אופני הייצוג של תכנון המבנה ועיצובו הן כלפי הלקוח והן כלפי הקבלן המבצע. אנחנו עושים זאת באמצעות שרטוטים, תכניות, ביצוע חתכים של חללים וחזיתות, עריכתה מודלים והדמיות תלת-ממדיות במחשב, הכנת כתבי כמויות ועוד.

הלקוחות נהנים משירות מקצועי בעיצוב המתחם גם בשל הבנתנו המעמיקה והיסודית את מרכיביהן של כל המערכות הטכניות המובנות בתך המתחם המיועד לעיצוב ובהן: אינסטלציה, מיזוג אוויר, חומרי הבנייה השונים, גופי התאורה ועוד.

המלה האחרונה עדיין לא נאמרה מאחר שהיא המלה שלכם. כמי שמעודכנים בחידושים בתחום הבנייה והעיצוב כמו גם את החוקים, התקנות ותקני האיכות והבטיחות, אנחנו מציעים לכם שירות מקצועי שיאפשר לכם לקבל עדכונים תכופים בכל שלבי ביצוע תהליך עיצוב הפנים, תוך מתן אפשרות להציע ולבצע שינויים תוך כדי תנועה.

ידע וניסיון הם הבסיס שעליו אנחנו מבססים את עיצוב הפנים של המבנה המיועד לעיצוב. בשיתוף פעולה מלא והדוק נאפיין את הצרכים, נגדיר אותם ונבים אותם לעומק, נתאם ציפיות, ונבנה מודל עיצובי ברור ומובן לפני שנתחיל בביצוע עבודת העיצוב בפועל, בשטח.

חשוב לציין ולהדגיש, כי עיצוב פנים נכון הוא לא רק "הלבשת" המתחם (בית, משרד, חנות ועוד) בכסות יפה ודקורטיבית- חשובה ואפקטיבית כשלעצמה – אלא יצירתו כמתחם המתאים באופן מיטבי לייעודו.

כשאנחנו מעצבים בתים אנחנו מעצבים נוחות, רווחה ואיכות חיים; כשאנחנו מעצבים חנויות אנחנו מעצבים מתחם אטרקטיבי ללקוחות ואפקטיבי לבעלים. בבסיס עיצוב פנים של כל מתחם מונחת ובאה לידי ביטוי, הלכה למעשה, ההבנה המלאה את האופן שבו אנחנו מתאימים אותו לייעודו.